arrow-intranet-overlay.png
Stichting Sarkon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

De Ouderwerkgroep van de Hofstee

De ouderwerkgroep onderhoudt de relatie tussen ouders en school.
Enkele taken zijn:
de ouderbijdrage beheren;
het mede organiseren van activiteiten op school;
het coördineren van ouderactiviteiten;
advies uitbrengen aan de MR met betrekking tot beleidszaken die de ouders aangaan.

Leden:
 
Adviseurs
Christina Peelen (voorzitter) Rachel Bakhuis Yvonne van Mechelen
Nanda de Graaf(secretaris) Ilja Abbenhues Jolanda Schop
Miranda van der Mije(penningmeester) Miranda Weenink  
     
     
     

De ouderbijdrage is € 25,- per kind per schooljaar.

Dit geld wordt gebruikt voor Sinterklaas, Kerst, Carnaval, etc.
U ontvangt van de ouderwerkgroep een factuur via digiduif, waarin vermeld staat hoe u de ouderbijdrage kunt betalen. Wij zijn van overheidswege verplicht u er op wijzen dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Wij hebben deze bijdrage nodig om deze activiteiten voor de kinderen te kunnen bekostigen. Tevens wordt met de ouderbijdrage voor de groepen 1 t/m 8 het geld voor de themadagen, schoolreis en kamp geïnd.

Het rekeningnummer van de ouderwerkgroep is NL45 INGB 0005 9063 16 , ten gunste van ouderwerkgroep. Vermeld hierbij de naam van uw kind en factuurnummer.

no images were found

Lijkt het u leuk om ook regelmatig bij allerlei leuke activiteiten betrokken te zijn en een steentje bij te dragen?

Heeft u interesse om de Ouder Werk Groep te komen versterken? Daar zijn wij heel erg blij mee!

Momenteel zijn we op zoek naar een aantal ouders die zich met veel enthousiasme in willen zetten voor de school.

U kunt zich wenden tot Yvonne van Mechelen of een e-mail sturen naar: info.dehofstee@sarkon.nl

Yvonne (Small)